Raportointi ja laskutus

Pomolle.fi -ohjelmistossa on laajat ja monipuoliset raportointiominaisuudet. Tulosteet on saatavissa asiakkaan, työkohteen tai henkilön mukaan excel-, pdf-, sekä html – muodoissa. Tehdyistä töistä teet kätevästi laskut asiakkaillesi. Heille voit antaa halutessasi laskun mukana linkin reaaliaikaiseen kirjausnäkymään.

Kirjanpitäjille sekä palkanmaksuun ohjelmistosta on saatavissa erilaisia raportteja. Esimerkiksi Tikoniin aineisto on siirrettävissä suoraan. Lisäksi esimerkiksi rakennusyrityksiltä vaadittavat työraportit voi lähettää suoraan verottajan Ilmoitin.fi -palveluun ohjelmiston tuottamana aineistona.