Pomolle.fi -palvelulle on myönnetty Avainlippu

Pomolle.fi -palvelulle on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu -tunnus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. 

Avainlippu kertoo suomalaisesta työstä. Ensisijaisena kriteerinä merkin saamiseen on aina se, että palvelu on tuotettu Suomessa. Myös kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Yrityksellä, joka hakee Palvelu-Avainlippua tulee olla merkittävä kotimainen omistusosuus, suomalainen johto sekä yrityksen pääkönttorin on sijaittava Suomessa.

”Olemme ylpeitä siitä, että meille myönnettiin Avainlippu. Haluamme olla osaltamme edistämässä suomalaista työtä ja auttaa suomalaisia yrityksiä arjen askareissa”, tokaisee Silmu Softwaren toimitusjohtaja Tuomo Maljonen.

Avainlippu on varsin tunnettu merkki. Suomalaisen Työn Liitto on teettänyt asiasta monia tutkimuksia. Niiden mukaan suomalaisista kuluttajista 79 prosenttia tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Yrityspäättäjien piirissä tunnettuus on 92 prosenttia. Avainlippu vaikuttaa suurimman osan suomalaisten (71%) mielestä myös positiivisesti ostopäätöksiin.

”Kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja rvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia”, kertoo Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu. ”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, hän lisää.

 

 

 

 

Lisätietoa: https://avainlippu.suomalainentyo.fi