Tiedot applikaatioon oletusarvoina

Pomolle.fi -palvelun oletusarvot
Käytössä kesäauto? Olethan huomannut, että kirjauksia nopeuttaaksesi voit lisätä applikaatioon oletusarvoja, kuten kesäauton rekisterinumeron. Muita oletusarvoja ovat esimerkiksi oletustyökohde, oletustyötehtävä sekä tietysti työn aloitus- ja päättymisajat.